Whistler, Hairfarmers Apre Ski, 12-16-2011 - zflow